Top

Obchodní podmínky

Platební podmínky:

kurzovné je /uvedeno na stránkách, cena je včetně DPH/ možné uhradit dvojím způsobem
a/ převodem na účet Taneční školy Flodur-Floduráček Havířov č.ú. 123229139/0300, ve zprávě uveďte jméno a příjmení kurzisty,
b/ hotově u prezence v tanečních kurzech /před 1. lekcí/.

Storno podmínky:

1. Účast v kurzu je možné stornovat vždy pouze písemně na email: floduracek@seznam.cz.
2. Vrácení kurzovného:
a/ při odhlášení z kurzu 14 dní a více před zahájením se kurzovné vrací v plné výši,
b/ při odhlášení z kurzu 13 dní a méně před zahájením činí storno 50% z kurzovného,
c/ při odhlášení z kurzu 3 dny a méně před zahájením se kurzovné nevrací.

Výjimky:

Výjimku lze přiznat pouze ve vážných odůvodněných případech /např. ze zdravotních důvodů nebo z důvodu přestěhování či změny školy - vždy však je nutno doložit potvrzení/. Tyto případy je nutné nahlásit bez prodlení, nelze je nárokovat zpětně až po skončení kurzu.

Kontakty

floduracek@seznam.cz
tsflodur@seznam.cz
+420 603 836 383

Korespondenční adresa

Životice u Nového Jičína č.p. 218
742 72